Ponad 20 lat na rynku ubezpieczeń

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

   Zbycie/nabycie pojazdu
    Umowa kupna-sprzedaży pojazdu
    Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych (PCC-1)
    Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2)
(spadek, darowizna, testament...)
    Powiadomienie o zbyciu pojazdu
    Potwierdzenie nabycia pojazdu
    Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
     
Ubezpieczenie OC
    Wypowiedzenie umowy OC
    Wypowiedzenie umowy OC nabywcy pojazdu
     
Kolizja/wypadek
    Oświadczenie sprawcy wypadku/kolizji drogowej
    Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
     
Rejestr zastawów
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1)
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)
    Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów (DW-3)
    Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4)
     
Akty prawne
    Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
    Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym 

2014 Agencja ubezpieczeniowa Maciej HAŁA

x
Imię Telefon